Сънищата са мощен и точен инструмент за себепознание, лечение, вдъхновение и разрешаване на проблемите. Те разширяват нашето разбиране, винаги ни казват истината и тъй като са в пряк допир с мъдростта и знанието, те ни предлагат образи, подобни на рентгеновите снимки на нашите истински мисли, чувства и действия.
По думите на Юнг сънят е спонтанен личен портрет на действителната ситуация в несъзнаваното, представен в символична форма.
Образите в съня донасят на сънуващия жизненоважна информация, която е непозната за будното му съзнание. Те са мост между минало, настояще и бъдеще, разум и въображение, мъжкото и женското, действието и чувството, говора и слуха.
Когато караме кола по улицата, въпреки огледалата за обратно и странично виждане ние имаме ограничен поглед върху пътя и движението около нас. Ако минем по същия маршрут с хеликоптер, погледът ще ни се разшири и ще включи пътища пред, зад и около нас, ще видим задръствания, катастрофи и възможни преки пътища. От тази по-висока и разширена перспектива ние можем да вземем решения, как по-добре да постигнем целта си и да елиминираме възможните проблеми.
Сънищата ни дават шанса да приемем този „птичи“ поглед върху живота.
Те имат способността действително да отразяват събитията от деня, поради което събитията от сънуващия разум са с няколко крачки по-напред от будния, също така ни дават послания, които идват от тази част на сънуващото ни съзнание, която разглежда живота многоизмерно. Това означава, че споделената мъдрост на съзнаваното и несъзнаваното ни е предоставена посредством множество видове сънища, който могат да бъдат тълкувани по различни начини.
Ще представя сънищата на няколко млади жени и хомеопатичните лекарства, които са им помогнали за възстановяване на тяхното жизнено равновесие.

Cannabis indica

Ели е млада, амбициозна жена, която изобщо не се интересуваше от сънища, фантазии или минали прераждания. Оплакването й беше частична пареза на дясната половина от главата и лицето вследствие на сън… А самият сън беше, че тя се намира с много деца в една стая и очакват да бъдат екзекутирани. Тя успокоява децата, че всичко се случва много бързо и след това ще се чувстват много щастливи и свободни. Идва нейния ред, тя излиза на ешафода поставя си главата с дясната половина върху дънер и гилотината пада върху нея. След смъртта си тя се чувства свободна, лека и изпълнена със радост и спокойствие. Отива да успокоява близките си, но те не я виждат и тя много страда, че не може да им каже колко добре се чувства. Събужда се от този кошмар, но с изтръпване и трудно контролиране на дясното око и клепач и цялата дясна половина на главата. Чувстваше се нереално. Cannabis indica 1М за няколко часа възвърна нарушената чувствителност и до вечерта Ели беше добре, но със много ярък спомен в съзнанието си за кошмара, които е преживяла насън.

Stramonium

Друг случай е с Мария, която сънува, че е жива погребана в яма, издълбана в земята и върху нея слагат плет от клони. Двама войника с униформи от времето на Римската империя я хвърлят в ямата и затискат отвора с плета. Тя се опитва да излезе. Скача по време на сън върху раклата на леглото и започва с всичка сила да удря тавана на стаята. Събужда се от този кошмар. Лекарството в този случай беше Stramonium 10М и съвет да се опита да продължи съня, като си представи, че успява да излезе от тази яма с помощта на приятели и умира от естествената си смърт.

Argentum nitricum

И един последен случай на жена, която сънува, че е заключена в една къща и е подложена на невероятно насилие, включително да виси на една ръка от прозорец на  висок етаж, бой и унижение от всякакво естество. Тя трепери от страх, не може да избяга ,чувства се хваната в капан. Лекарството  е Argentum nitricum 10М след което тези кошмари не се връщат повече в сънищата й. Кошмарите обикновено ни изпълват с чувство на безпомощност и усещане на липса на контрол или оставяне на произвола на външни събития или хора и затова независимо дали тази травма е причинена в детството, филм или  от минал живот е необходимо вече в будно състояние да продължим съня по желания от нас сценарий за да се освободим от тази искаща помощ психична травма.
Според Юнг основната функция на сънищата е възстановяването на нашия психически баланс, като произвеждат съновен материал, който възстановява по неуловим начин цялостното психично равновесие.Компесаторните сънища правят точно това. Те довеждат до състояние на емоционално равновесие, като ни дават смелостта да изявяваме определени черти на характера си, които или не можем, или нямаме желание да покажем, докато сме в будно състояние.С други думи тези сънища ни показват противоположната страна на нашата същност, която може рязко да ни свали на земята, ако се чувстваме по-важни и критични към другите и да ни принуди да се застъпим за себе си, ако ни липсва одобрение и любов към самите нас.
В своята книга „Човекът и неговите символи“ Юнг описва повтарящ се сън на жена, вероятно отговаряща на хомеопатичния профил на Platina, с изключително тежък и свадлив характер. В този сън тя вижда как отива на събиране, облечена в прекрасни дрехи.Домакинята я поздравява на вратата, като й казва „Всички твои приятели са тук“. След което въвежда сънуващата в пълен с крави обор. Този сън помага на жената да стане малко по-скромна.
Друг компесаторен сън е този, които ни сблъсква с нашата сянка. Според Юнг сянката е тези аспекти от нашата същност, които смятаме за неприемливи, както в съзнателен, така и в несъзнателен план. Ние виждаме отражението на сянката във всеки който ни отвращава, дразни или ядосва, като впоследствие откриваме в тях точно тези навици, маниери и поведение, които не харесваме в самите себе си.Всъщност ние проектираме тези характеристики върху тях.
Което може да доведе до ситуацията, в която сме заобиколени от ядосани, нетърпеливи или безпомощни хора, които просто отразяват това, което самите ние отричаме в себе си.Колкото повече потискаме нашата сянка или „отвратителната“ страна от самите себе си, толкова повече я захранваме със сила и енергия. Това потискане може по-късно да се превърне в болест, депресия, склонност към нещастни случай или странно поведение, което няма нищо общо с предишното ни нормално поведение.
В сънищата сянката може често да се яви като тъмна, зла, грозна и ужасяваща сила. За да станем едно цяло (става въпрос за цялостност, която не е перфектност), трябва де се сприятелим с нашата сянка, да я променим отвътре и да я издигнем на друго ниво. Веднага щом приемем тази скрита и тъмна страна на самите себе си, което може да стане след период на борба за преодоляване на някой модел на поведение, който се е превърнал в пристрастеност – винаги ще откриваме неочаквани дарове, които ще променят живота ни.Сънищата са таен разговор, приятелско бъбрене между нашето будно аз и цялостната ни личност.
Някои сънища не се поддават на тълкуване, а просто ни влияят ако им позволим да поплуват из нашата психика.Дори да няма специфично тълкование, смятам, че когато сънят е правилно разбран и реализиран животът ни се променя вследствие на него.
Джефри Уинтроп Янг, известен алпинист, който през Първата световна война загубил своя крак и след това се изкачил до Матерхорн с протеза, написва една поема.Ето част от нея: Не съм загубил магията на миналите дни, все още ги живея, все още ги сънувам… Със сънища омайвах живота си в наслада, пазител съм на сънища, пазител на сънища, спечелени от мен… Сънувам се с нозе върху звездните пътеки… Не ми се свидят недовършените дреболии. Рея се аз нависоко; пазител съм на сънища, спечелени от мен.
Дано и вие да сънувате магията на миналите дни, да провървите по звездните пътеки и да бъдете пазители на сънища, спечелени от вас.

Литература:

Де, Нерис – Тайния език на сънищата
Кейси, Едгар – Как да тълкуваме сънищата
Лаберж, Стивън – Светът на осъзнатото сънуване
Холбич, Сузи – Принципи на сънищата
Шанкаран, Раджаи  – Духът на хомеопатията
Юнг – Автобиография – спомени, сънища, размисли
Якоби, Й. – Психологията на Юнг